Миколаївська ЗОШ № 16 Вівторок, 20.08.2019, 02:23
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Читання це одно з джерел мислення та розумового розвитку

В.О. Сухомлинський

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ


Потрібно підготувати творчу письмову роботу: доповідь, твір, реферат ... Вже знайдені книги, які для цього знадобляться. Треба прочитати їх    уважно, не упустити головного, витягти все необхідне. ЯК це зробити?
1. Скласти ПЛАН - це короткий перелік основних думок, викладених у підібраною книзі. План узагальнює зміст і допоможе при необхідності відновити в пам'яті прочитане. Для складання плану треба вміти виділяти в тексті головні думки. План буває простий, складний, цитатний. Подробиці ви дізнаєтеся в папці «Усі види творчих письмових робіт школярів».
2. Виписати ТЕЗИ - коротке формулювання розгорнутого висловлювання або основної думки лекції, доповіді, твори, т.д. Тези  зазвичай містять більше інформації, ніж пункти план і займають проміжне місце між планом і конспектом. Якщо в плані наводиться      коротка основна думка, то в тезах дається короткий зміст книги, тексту. Для осмислення та запам'ятовування тексту складання тез дуже допомагає. У них повинні бути обгрунтування, аргументи, докази, поступово підводять читача до головного висновку тексту або книги.  Уміло складені тези повинні випливати один з іншого і викладати     короткий зміст тексту.
3. Зробити ВИПИСКИ-це дослівні, документально точні записи певного тексту їх книги. Велику допомогу при осмисленні і запам'ятовуванні тексту вам допоможуть надати виписки і підкреслювання, бо «хто записує, той читає двічі», - говорить прислів'я. Виписки містять теоретичні положення, статистичні та хронологічні дані, а також і інші матеріали і факти, що мають, на думку читача, важливе значення. При    роботі з книгою робити виписки корисно лише після того, як книга прочитана. Адже складність запису полягає в умінні знайти потрібне. Тільки знаючи твір у цілому, можна зробити остаточний вибір потрібного.
4. Виписати ЦИТАТИ - також дослівні виписки з будь-якого твори, які особливо вдало викладають певну думку. Цитатами користуються для обгрунтування своїх думок з посиланням на вислів особливо авторитетного мислителя, вченого, діяча або як чужі слова особливо мітки і яскраві і найкращим чином висловлюють власну думку. Записуючи цитати, потрібно укладати їх у лапки, оберігати від спотворення. Цитата повинна закінчуватися виноскою із зазначенням автора, назви, місця, року видання і сторінки. Цитата може використовуватися у формі прямої мови; цитований уривок можна переказати своїми словами близько до тексту; допускаються пропуски  чужих слів у висловлюванні (цей пропуск позначається трьома крапками). Не варто наводити занадто довгих цитат, краще конспективно перекажіть точку зору автора, вдаючись до цитування лише в тих випадках, коли текст складний і не піддається переказу.
5. Можна написати КОНСПЕКТ - це короткий послідовний виклад матеріалу, ефективний вид запису, його зміст складають сформульовані у вигляді тез думки, доповнені доказами у вигляді виписок і цитат з тексту.

Шкільний реферат (оформлення)


Вимоги, що пред'являються до шкільних рефератів.
1. Шкільний реферат - це творча робота учня, в якій на підставі короткого письмового викладу і оцінки різних джерел проводиться самостійне дослідження певної теми, проблеми.
2. Реферат відрізняють наступні ознаки:
а) реферат не копіює дослівно зміст першоджерела, а являє собою новий вторинний текст, створюваний в результаті систематизації та узагальнення матеріал першоджерела, його аналітико-синтетичної переробки («аналітико-синтетична переробка первинного документа з метою створення вторинного»),
б) будучи вторинним текстом, реферат створюється з усіма вимогами, що пред'являються до зв'язного висловлювання, тобто йому повинні бути притаманні такі риси: цілісність, зв'язність, структурна впорядкованість і завершеність.
в) у реферат повинно бути включено самостійне міні-дослідження, здійснюване на матеріалі або художніх текстів, або джерел з теорії та історії літератури.
3. Шкільний реферат повинен мати наступну структуру: титульний лист, план роботи (зміст), вступ, основна частина, висновок, список літератури, додаток (за потребою). У вступі, як правило, дається коротка характеристика досліджуваної теми, обгрунтовується її актуальність, розкриваються мета і завдання роботи, проводиться короткий огляд літератури і найважливіших джерел, на підставі яких готувався реферат. В основній частині стисло, але повно викладається матеріал  за розділами, кожний з яких розкриває свою проблему або різні сторони однієї проблеми. Кожен смисловий блок (глава, параграф) повинен бути озаглавлений. Висновок повинен бути чітким, коротким, що випливають із змісту основної частини. У ньому мають міститися висновки за результатами роботи, а також інформація про згоду або незгоду з авторами цитованих робіт, дані вказівки на те, кому можуть бути цікаві книги, тексти, розглянуті а рефераті. Висновок не повинно перевищувати за обсягом введення.
4. Обсяг реферату жорстко не регламентується, однак він не повинен перевищувати 20 машинописних сторінок.
5. Вимоги до оформлення Реферат повинен бути написаний на папері стандартної форми (лист 4А, з полями ліворуч 2,5 - 3 см., зверху і знизу - 2 см., праворуч - до 1 см.) і вкладений у папку. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, включаючи список використаної літератури та додатку. Нумерують сторінки арабськими цифрами у правому нижньому куті або зверху посередині аркуша. Першою сторінкою є титульний аркуш, на ньому номер сторінки не ставиться. Схема оформлення титульного аркуша (додаток 1), змісту (додаток 2) шкільного екзаменаційного реферату з літератури додається. Список літератури завершує роботу. У ньому фіксуються джерела, з якими    працював автор реферату. Список складається в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назви книжок. За наявності кількох робіт одного автора їх назви розташовуються по роках видань.

7  порад  з безпечного  використання комп’ютера для учнів


Зазвичай підготовка до школи полягала в укладанні в портфель олівців, зошитів і підручників. Сьогодні на початку цього списку нерідко    знаходиться комп'ютер. Ознайомтеся з цими порадами, щоб захистити комп'ютери, якими ви користуєтеся в школі, від вірусів, хакерів, програм-шпигунів і інших можливих атак.
1.Дотримуйтесь основні заходи комп'ютерної безпеки. Перед тим, як відправитися в подорож по інтернету, необхідно виконати три важливі дії для посилення комп'ютерної захисту. Перейдіть в розділ  Як захистити комп'ютер і виконайте в онлайновому режимі ці дії для:

Активізації брандмауера
Оновлення антивірусних програм
Оновлення програмного забезпечення
2. Не відкривайте файли, отримані від невідомих кореспондентів. Електронна пошта та миттєві повідомлення дозволяють швидко обмінятися інформацією з друзями, родичами і однокласниками. Але якщо не проявити необхідної обережності, електронна пошта та миттєві повідомлення можуть поширити віруси і черв'яки. Основна маса шкідливих програм потрапляє в комп'ютер через електронну пошту тими, хто випадково спробував відкрити заражений файл. Не дайте себе обдурити! Ні в якому разі не можна відкривати файл, вкладений в лист електронної пошти або миттєве повідомлення, якщо його відправник невідомий і ви не очікуєте отримати файл.
3. Як боротися зі спамом і мережевими шахраями. Потрібно також освоїти способи боротьби зі спамом і мережевим шахрайством. Шахрайство phishing являє собою ще одну загрозу конфіденційності ваших даних. У вас можуть вкрасти номер кредитної  карти, паролі, облікову інформацію або інші особисті дані.
4. Як захиститися від програм-шпигунів. Ваш браузер загруз в спливаючих вікнах? На екрані комп'ютера з'явилися панелі, які ви не завантажували? Можливо, ви стали жертвою програми-шпигуна. Вона займається збором вашої особистої інформації, не попереджаючи про це і не питаючи на те дозволу. Отримати цю шкідливу програму можна при скачуванні музики або програм обміну файлами; завантаження безкоштовних ігор з підозрілих сайтів або інших програм. Потрібно  ознайомитися з ознаками програм-шпигунів і дізнатися, як уникнути зараження комп'ютера.
5. Приймайте необхідні заходи обережності, користуючись бездротовим зв'язком. В даний час багато вищих навчальних закладів і коледжів оснащені бездротовими мережами. Це дає можливість подорожувати по інтернету, перебуваючи в бібліотеці, кафе або навчальної аудиторії. Можливо, ви вже користувалися бездротовими мережами будинку, в аеропорту, кафетеріях або навіть громадських парках. Такі мережі дуже зручні, але їх використання пов'язане зі зниженням рівня безпеки. Якщо ви встановлюєте бездротову мережу вдома,потрібно знати правила безпеки.
6. Пароль захищає ваш комп'ютер і блокує можливість його використання. Паролі є першою лінією захисту від зловмисників, жартівників або безтурботного сусіда по кімнаті. Якщо ви не користуєтеся паролем для входу в комп'ютер, хто може отримати доступ. Прямо зараз, не відкладаючи в довгий ящик, скористайтеся рекомендаціями щодо створення надійних паролів і завжди блокуйте доступ до комп'ютерної системи на той час, коли ви з нею не працюєте. (Щоб «замкнути» комп'ютер з операційною системою Windows, утримуйте клавіші «Windows + L». Коли знадобиться відновити роботу, дотримуйтесь інструкцій на екрані)
7. Робіть резервні копії результатів роботи (а також ігор та інших розважальних програм). Образ студента, який залишився без своєї курсової роботи через те, що він забув зробити резервну копію, став вже майже штампом. Тим не менш багато хто до цих пір не знаходять часу на копіювання. Користувачі Windows XP, можуть скористатися програмою Архівація даних, яка виконає за вас цю роботу.

Пам’ятка читачу

1. Якщо хочеш поговорити з кимось – відкрий книгу.
2. Якщо ти занудьгував – візьми книгу.
3. Якщо хочеш отримати пораду – відшукай її в книзі.
4. Якщо мрієш знайти друга – подружи з книгою.
5. Якщо мрієш стати справжньою людиною – читай книги.
6. Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму – працюй із книгою.

Методичні рекомендації щодо навчання виразного читання

Необхідною умовою досягнення високої професійної майстерності педагога є оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, ораторського мистецтва та виразного читання. Ефективність здобуття освіти учнями напряму залежить від того, наскільки слово учителя або читаний ним текст спонукатиме учнів до активної діяльності, критичного мислення, розуміння і поціновування ними змісту і значення слова.

„Майстерність мовлення, виразного читання, – зазначає І. Олійник, – необхідні вчителю не тільки тому, що за самою специфікою його роботи доводиться багато говорити, читати, а й тому, що виразне слово допомагає ефективно застосовувати методи педагогічного впливу на учнів, розвивати їхню пізнавальну діяльність”. Учителеві необхідно розуміти певну відмінність між художнім та виразним читанням.

Художнє читання – засіб пропаганди кращих зразків художньої літератури, засіб культурного, духовно-естетичного виховання, який розуміється у сценічних умовах.
Виразне читання – один із головних засобів впливу на всебічний гармонійний розвиток дитини через художні твори різних жанрів, інших джерел писемності і безпосереднє слово вчителя.

Виразне читання – це не менше мистецтво виконання художнього тексту, а й предмет навчання цього мистецтва. Мету цього навчання визначила проф. О.Ісаєва: „Формування естетично розвиненого читача, здатного відчувати художнє слово, уміння насолоджуватися прочитаним”

Зміст мовлення вчителя диктується змістом уроку, його метою і завданнями і виявляється у: слові вчителя, бесіді, поясненнях, відповідях на запитання, безпосереднім читанням з книжки чи напам’ять, тощо.

Кожен вчитель, при чому незалежно від спеціальності, має досконало оволодіти основами теорії виразного читання:
Добре володіти технікою мовлення у єдності усіх її елементів (керування диханням у процесі мовлення, читання, володіння правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голос, орфоепічними правилами вимови). Досконало знати положення, зміст і значення засобів логіко-емоційної виразності і читання (мовні такти, паузи, логічні наголоси, мелодика, темп, емоційне забарвлення тексту) і вміло користуватися ними. Для цього необхідно знати послідовність застосування засобів логіко-емоційної виразності тексту; способи членування тексту на мовні такти, шляхи визначення логічних і основних наголосів у єдності з мелодикою і темпом; способи визначення емоційної функції наголошуваних слів. Знати принципи застосування позамовних засобів виразності у процесі мовлення та читання (поза, жести, міміка). Знати особливості читання і переказу творів різних жанрів. Уміти підготувати художній твір до читання й аналізу.

Процес підготовки вчителя до виразного читання може проходити у такій послідовності:
Сприйняття тексту. Відчуття естетичного задоволення від прочитаного через уяву і почуття. Аналіз тексту. Розмірковування над твором, відтворення в уяві створених автором картин, перечитування окремих епізодів, зіставлення своїх міркувань з висновками дослідників. Визначення виконавських задач, значень засобів логіко-емоційної виразності читання;  шліфування своєї манери читання. Тренування в декламації. Визначення і уточнення запитань, що потребують пояснення і уточнення.

Підготовка учнів до виразного читання

Можна запропонувати таку послідовність роботи:
Вступне слово (бесіда). Коментар (історичний, біографічний, лексичний). Зразок читання (вчителем, підготовленим учнем, прослухування запису). Читання учнями тексту („мовчки”). Сприяє заглибленню в текст, відчуттю звучання, підготовки до аналізу. Запис всього тексту або уривка у робочий зошит (через рядок, залишаючи місце для позначок). Поділ тексту на частини. Сприяє акцентуванню уваги до композиції твору чи окремої його частини, підготовці до наступного читання кожної частини зокрема. Читання окремих частин тексту. Включає коментар до тексту, вправи у вимові важких слів, словосполучень, зворотів, обговорення інтонації, техніки мовлення (дихання, голос, дикція, орфоепія), логіки читання та емоційно-образної виразності. Прийоми навчання виразного читання урахування інтонаційного забарвлення, кожного розділового знаку. Прийом показу (як наочна ілюстрація для виклику в уяві образних картин, бажання прочитати твір). Прийом зіставлення (спонукає до обговорення і вибору правильної інтонації, запобігає помилкам тощо). Прийом усного малювання (сприяє розвитку творчої уяви, допомагає розумінню образів). Бесіда (сприяє розумінню змісту твору, визначенню позиції автора, підбору правильної інтонації). Хорове читання (позбавляє сором’язливості, невпевненості тощо).
Читання в особах (пошук варіантів виконання, прояв здібностей). Аналіз досягнень і недоліків у техніці мовлення, емоційно-образній виразності (конкретні, доброзичливі зауваження). Уважне слухання (зіставлення свого виконання з інтонаційною редакцією артиста).

Вимоги до виразного читання
Відтворення емоційної насиченості твору.
Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту твору.
Уміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам.
Уміння складати партитуру художнього тексту.
Партитура художнього тексту – графічне відтворення звучання художнього твору.
У партитурі позначають паузи, наголоси, підвищення і зниження тону, інтонаційні переломи тощо. Партитура допомагає запобігти можливим помилкам у процесі читання твору.

Пошук

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz