Миколаївська ЗОШ № 16 Вівторок, 20.08.2019, 02:05
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Як вибрати книгу для читання

1. Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до її каталогів. В перекладі з грецької „каталог” означає „перелік”. Отже, каталог – перелік усіх книг, які є в бібліотеці. Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є вбібліотеці потрібна йому книга, які книги є в бібліотеціз даної теми, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.
2. В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.
3. На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.
4. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації – короткі розповіді про зміст книги і поради, кому рекомендована дана книга.
5. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

Як працювати з підручником

1. Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам’ятай, що читання підручника без напруження думки – марна трата часу.
2. Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках.
3. Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.
4. Поділи в думці текст на частини і знайди основну думку.
5. Читаючи текст, пов’язуй його з часом, картою,графіками, схемами підручника. Пам’ятай, що безхронології та карти немає історії.
6. Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти,явища з іншими.
7. Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного. Коли такий план подано вчителем, то вивчай матеріал за планом.
8. Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.
9. Привчай себе до самоконтролю: обов’язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал,спочатку частинами, а потім – у цілому весь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо.
10. Виконуй завжди домашні завдання.
11. Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй систематично і наполегливо над книжкою.

Як працюють з довідковою літературою

Навіть найрозумніша людина в світі не може пам’ятати великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри, факти. Доповнюють пам’ять людини книги, які всезнають, словники, довідники, енциклопедії. Ці книги – друзі нашої пам’яті, вони дають відповідь на будь-яке питання. Як же ці книги побудовані? Як ними користуватися в роботі? Найпростіші з них :
1. Словники. В Них зібрані слова,розташовані в алфавітному порядку. Найбільшим попитом користується орфографічний словник. Майже всі ми ним користуємося, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. Коли ж вас цікавитиме значення слова та історія його походження – користуйтеся „тлумачним словником”. Словник російського вченого і письменника в.даля, де автор зібрав 200000 слів, особливо відомий. Кожне слово тут має пояснення і тлумачення. Цей словник надає велику допомогу причитанні російської дореволюційної літератури, пояснює слова, які нам сьогодні незрозумілі. Читаючи газети та журнали, ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших мов народів світу – тут вам допоможе „словник іншомовних слів”. Кожен учень – повинен мати відповідні навички роботи зі словником. Уважно переглядайте передмову до словників,знайомтеся з умовними позначеннями. Нашим добрим помічником є:
2. Енциклопедії. Саме Слово взяте з грецької мови і означає: „коло знань”. В наш час енциклопедіями називають книги, в яких коротко викладено у певній системі дані про науку,техніку, культуру, природу, мистецтво та ін. У більшості матеріал в енциклопедіях розміщено аалфавітному порядку.Винятком З цього є „дитяча енциклопедія”. В ній матеріал розташований по системі знань. В її створенні брали участь педагоги, письменники, художники.Кожний Том присвячений окремій галузі знань. У кожному томі вміщуються таблиці й різні допоміжні покажчики: хронологічний, алфавітний, бібліографічний. Останній рекомендує найбільш цікаві книги з теми, якій присвячено даний том.

Як написати реферат

1. Визначити тему.
2. Підібрати літературу: документи, першоджерела; монографії, довідники, збірники; газетні та журнальні матеріали.
3. Ґрунтовно вивчити літературу.
4. Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату.
5. Виділити основні питання.
6. Систематизувати опрацьований матеріал.
7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.бов’язково включити у план актуальні теми і їхзначення.
8. Написати реферат.
9. У кінці реферату слід скласти список використаної літератури.

Як читати газету

1. Читай газету щодня.
2. Газети розкажуть тобі про найважливіші події, що відбуваються в нашій країні й у всьому світі.
3. Перед тим, як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей – це допоможе тобі вибрати в ній найцікавіший матеріал.
4. Читаючи газету, користуйся картою. Знайди на ній місця, про які прочитав у газеті.
5. Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику, або про їх значення запитай у вчителя, бібліотекаря.
6. Опрацюй додаткові інформаційні джерела, що стосуються тематики, яка тебе дуже зацікавила.

Як скласти план тексту підручника

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?
2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньомунові терміни (з’ясуй їх).
3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їхчастини, що відносяться до тексту.
4. Прочитай текст окремо по абзацах і визнач, про щойдеться в кожному абзаці.
5. Склади план прочитаного тексту (пунктами плануможуть бути заголовки абзаців).
6. Перекажи за складеним планом увесь текст,постарайся зрозуміти і запам’ятати його зміст.
7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання, поставлені вчителем.

Підготовка до виразного читання прозового тексту

1. Уважно прочитай текст, уявляючи собі події та персонажів.
2. Подумай про зміст та емоційне забарвлення, про почуття та взаємовідносини персонажів.
3. Визнач власне відношення щодо прочитаного.
4. Встанови виконавське завдання ( які картини і характери хочеш зобразити у свідомості слухачів, який настрій передати, яку думку донести…)
5. Вибери відповідні засоби виразного читання (силу, мелодику, тон голосу, темп читання, паузи, логічні наголоси…)
6. Тренуйся, читаючи текст вголос.

Підготовка до театралізованої постановки

1. Спільно із творчою групою  проаналізуйте зміст та мову твору для того, щоб зрозуміти:
В яких обставинах відбуваються події;
Скільки дійових осіб та які вони ( вік, характер, настрій, зовнішність, особливості мовлення);
Яка послідовність дій персонажів, подій.
2. Розподіліть ролі.
3. Визначіть виконавські завдання кожного актора.
4. Виберіть засоби виразності для кожної ролі.
5. Визначіть необхідність наявності костюма, сценічного гриму, елементів декорацій, реквізиту, заплануйте їх виготовлення.
6. Розучіть ролі (слова, послідовність дій, реплік).
7. Визначте розташування акторів (мізансцени).
8. Створіть етюди ( пробне виконання найбільш важких та важливих фрагментів).
9. Проаналізуйте якість етюдів з точки зору:
Точності передачі змісту літературного твору;
Сценічної виразності.
10. Прорепетируйте та проведіть виконавський аналіз.

Підготовка до усного повідомлення на задану тему

1. Поміркуй над темою заданого повідомлення.
2. Подумай яка мета твого виступу.
3. Знайди та вибери матеріал, відмовляючись від другорядного.
4. Склади план та розташуй матеріал у відповідності до нього.
5. Проглянь матеріал ще раз, прагни до того, щоб було більше фактів та менше загальних  фраз, які ні про що не говорять.
6. Потренуйся у вільному володінні текстом та чіткій вимові.
7. Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.
8. Під час виступу не відхиляйся від теми.
9. Слідкуй за мовленням: не вживай слів-паразитів (так, значить…), просторічних виразів та ін..
10.  Під час виступу спілкуйся із слухачами.

Складання усної розповіді (казки)

1. Подумай про який випадок будеш розповідати, наскільки він є цікавим та повчальним.
2. Сформулюй тему та основну думку розповіді (казки), придумай заголовок.
3. Знайди необхідний матеріал у своїх спогадах, фантазіях.
4. Склади план своєї розповіді ( казки).
5. Постарайся включити у розповідь (казку) діалог чи окремі репліки, елементи опису. При цьому прагни того, щоб вони допомагали розкрити характери персонажів, зміст розповіді (казки).
6. Перевір свій текст, проговорюючи його повністю.
7. Потренуйся у вільному переказі тексту та чіткій вимові.
8. Попроси когось із друзів чи старших послухати твоє повідомлення, врахуй їх зауваження.
9. Розповідаючи, звертайся до слухачів, слідкуй за правильністю та виразністю мовлення.

Складання складного плану тексту

1. Прочитай твір, визнач тему, основну думку тексту.
2. Поділи текст на смислові частини (одна частина відрізняється від іншої змістом).
3. Прочитай першу частину, визначаючи у ній головне.
4. Дай заголовок частині та запиши її назву.
5. Перечитаю першу частину послідовно  виділяючи та називаючи її мікротеми
( якщо вони є ), запиши їх у вигляді підпунктів даної частини.
6.Таку Ж роботу  (пункти 3,4.5) пророби з іншими частинами.
7. Проведи самоперевірку. (співстав план з текстом та визнач чи відображає він головне, чи допомагає згадати  зміст тексту. За необхідності проглянь текст ще раз).

Підготовка переказу близько до тексту

1. Уважно прочитай текст чи уривок з нього.
2. Визнач тему та головну думку прочитаного.
3. Склади план.
4. З кожної смислової частини ( по кожному пункту плану) вибери все найважливіше та найцікавіше.
5. Перевір за текстом чи не пропущено щось важливе.
6. Постарайся запам’ятати вибрані фрагменти тексту, по можливості зберігаючи особливості мови.
7. Повправляйся у переказуванні, користуючись планом.
8. За необхідності внеси поправки.

Підготовка стислого переказу

1. Склади план.
2. У кожній частині тексту виділи головні речення.
3. Користуючись планом, коротко перекажи текст.
4. Перевір чи достатньо коротким та послідовним є твій переказ.

Складання вибіркового переказу

1. Уважно прочитай твір. У процесі читання за необхідності роби виписки,  закладки, що відносяться до даної події, персонажа.
2. Визнач про що говориться у кожному фрагменті, обраному тобою.
3. Розташуй уривки по порядку,подумай як їх можна об’єднати (послідовність фрагментів у тексті та вибірковому переказі може не співпадати).
4. Склади план розповіді.
5. Перевір за текстом чи не  пропущене щось важливе.
6. Визнач власне відношення до того, що будеш переказувати.
7. Розповідай, користуючись планом.

План характеристики персонажа

1. Ім’я персонажа, його вік.
2. Рід занять, де та коли проживає.
3. Словесний портрет.
4. Риси характеру, інтереси ( спираючись на текст).
5. Особливості світу, який оточує персонажа.
6. Мова персонажа.
7. Вчинки та їх наслідки.
8. Взаємовідносини з іншими персонажами.
9. Відношення автора до героя.
10. Власне відношення до героя.

Складання розповіді за картиною

1. Прочитай  відомості про художника.
2. Вдумайся у назву картини. Вона допоможе тобі зрозуміти задум художника – те, що він вважає головним у своїй роботі.
3.  Визнач який настрій та емоційний стан передає картина.
4. Уважно розглянь картину, обдумуючи її зміст.
5. Постарайся уявити події, людей, що зображені на картині, як би вони виглядали реально.
6. Визнач своє відношення до картини, подумай у чому ти хочеш переконати своєю розповіддю та як краща це зробити.
7. Сформулюй тему та головну думку своєї розповіді.
8. Дай заголовок своїй розповіді (заголовок розповіді та картини можуть не співпадати.)
9. Склади композицію,  план розповіді. Врахуй, що основна частина твоєї розповіді повинна відповідати моменту, зображеному на картині.
10. Включи до своєї розповіді опис зовнішнього вигляду персонажів,  пейзажу. (головне місце в описі повинно зайняти те, що зображене в центрі картини.)
11. Зверни увагу на палітру фарб, які використовує художник, як це пов’язано із задумом художника.
12. Запиши розповідь.

Написання есе

1. Визнач які враження та думки викликає у тебе задана тема.
2. Зосередься на темі, обдумай її.
3. Подумай, що ти хочеш виразити у своєму есе: у чому переконати, якими думками та почуттями поділитися.
4. Придумай заголовок.
5. Визнач чи буде твоє есе містити пряме звернення до читача – співрозмовника.
6. Продумай загальну послідовність викладу .(Для Есе не існує суворих правил послідовності побудови тексту.)
7. Придумай вступ, який би заволодів увагою читача, та виражав загальний настрій усього тексту.
8. Подумай як викласти свої думки найбільш жваво, емоційно, несподівано…
9. Включи до свого есе деталі, подробиці, які допоможуть зробити есе більш яскравим, переконливим.
10. Придумай незвичайну кінцівку, яка допоможе переконати у твоїй точці зору.
11. Запиши есе.  
 
Відгук за прочитаною книгою

1. Уважно прочитаю книгу.
2. Подумаю над запитаннями:
Як читалася книга (із задоволенням чи через силу)
Якими почуттями, враженнями, думками хотів поділитися автор з читачами?
Хто є персонажами даної книги? Які їх характери, прагнення, справи? Яке ставлення вони викликають?
Яка художня своєрідність твору? Чи є якісь особливості у його побудові, мовному оформленні?
3. Склади письмовий відгук за планом:
1) Назва книги, прочитаного твору.
2) Враження від першої «зустрічі» з книгою.
3) Цікаві відомості про автора.
4) Відношення до книги: сподобалась чи ні, чим саме.
5) Жанр, тема, ідея прочитаного твору.
6) Форма авторської присутності у творі: від якої особи ведеться оповідь.
7) Місце та час подій, описаних у книзі,
8) Система персонажів. Хто зацікавив найбільше, чим?
9) Події, епізоди, які найбільше сподобалися.
10)загальна оцінка.
11)рекомендації: чи варто читати дану книгу? Чому?
4. Перечитай текст відгуку, звернувши увагу на те, щоб  відгук не був замінений на  звичайний переказ змісту книги.

Підготовка презентації книги

1. Подумай що може зацікавити слухачів у вибраній книзі.
2. Визнач як краще наочно представити книгу. (що саме зробиш: виразно прочитаєш цікавий уривок з книги; покажеш ілюстрації, слайди, відео- чи кіно матеріали; проведеш міні-вікторину, використаєш музику…)
3. Придумай яскравий, незвичайний початок, що захопить увагу слухачів.
4. Склади план основної частини виступу, в яку увійдуть (у довільному порядку):
Демонстрування книги та повідомлення її назви.
Декілька слів про автора.
Один-два найбільш цікавих епізоди.
Власне ставлення з поясненням чому саме слід прочитати цю книгу.
5. Придумай для виступу ефектну кінцівку.
6. Підготуй наочні матеріали.
7. Перевір чи презентація є динамічною, переконливою.
8. Потренуйся у вільному володінні текстом та наочними матеріалами.

Як характеризувати літературного героя
Характеристика героя — це виявлення у характері, зовнішності, мові, діях героя певних особливостей.
План характеристики літературного героя
1. Зовнішність, мова.
2. Соціальний стан.
3. Вид діяльності.
4. Здібності й інтереси. Особливості світобачення, переконання.
5. Моральні якості.
6. Стосунки із людьми.
7. Ставлення до природи, світу взагалі.
8. Учинки.
9. Ваше ставлення до героя.

Як писати твір
1. Обери одну із запропонованих тем.
2. Запиши запитання, на які ти хочеш відповісти у творі.
3. Сформулюй та запиши головну ідею свого майбутнього твору.
4. Поміркуй над послідовністю викладу, склади план.
5. Поміркуй, із чого слід розпочати свою розповідь.
6. Вислови своє враження наприкінці твору.

Як обміркувати тему твору
1. Проаналізувати кожне слово у формулюванні теми.
2. Визначити, яке із них є основним, опорним.
3. Якщо тема сформульована цитатно, зверніть увагу на те, чи є роз'яснення, чи зазначено лише автора наведеної цитати.
4. Якщо тема розпочинається словами «моє ставлення..», «мої роздуми...», то в ній обов'язково має бути елемент самоаналізу.

Як вибрати жанр твору
Щоб обрати жанр написання твору, слід провести самоаналіз, ставлячи собі такі запитання:
1. Чи знаю я матеріал?
2. Чи цікава мені ця тема?
3. Чи є у мене досвід у написанні творів цього жанру?
4. Чи посприяють роботі мій характер і настрій?

Як підібрати матеріал до твору
1. Подумки перегорни сторінки твору.
2. Відбери сцени, які безпосередньо пов'язані із головною ідеєю, що розкриє тему твору.
3. Виокрем аргументи, деталі для доведення думки.
4. Згадай, яким має бути план твору:
А)    план має пояснити, про що твір, яка його основна думка.
Б)    кожен пункт плану має нести визначену інформацію.
В)    він має доводити оцінку, позицію, тобто «відповідати», а не запитувати.

Як написати твір-опис за картиною
1. Чітко визначте своє розуміння картини, спробуйте відчути настрій, який прагнув передати художник.
2. Спробуйте створити портретну характеристику героя (героїні) картини.
3. Зверніть увагу на деталі, що розкривають образ головного героя.
4. Зробіть необхідні повідомлення про художника.
5. Аргументуйте свої думки, проаналізуйте кольорову палітру картини.
6. Вживайте лише ті слова, значення яких ви знаєте.
7. Прочитайте написане, перевіряйте зміст, послідовність викладу, грамотність.

Написання анотації художньої книжки
1. Дайте стислу характеристику книжки та її теми.
2. Зробіть перелік основних розділів чи питань, висвітлених у творі.
3. Критично оцініть зміст твору, його проблематику та образи. Подайте основні відомості про автора.
4. Вкажіть, на якого читача розрахована книга.

Як підготуватися до твору-метаморфози
1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.
2. Визначте основну думку.
3. Придивіться уважно до того, про що ви будете писати: намагайтеся побачити найхарактерніше.
4. Стисло запишіть найголовніше, що помітили.
5. Спробуйте «прожити» образ для кращого висвітлення твору.
6. Спочатку напишіть твір на чернетці.
7. Звертайте увагу на співмірність частин твору.
8. Стежте за тим, щоб думки розкривалися послідовно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов'язане із наступним.
9. Прочитайте написане, перевірте послідовність викладу, грамотність, використання розділових знаків.
10. Перепишіть роботу начисто.
11. Перевірте написане, пересвідчиться, що немає помилок.

Як писати твір-роздум у жанрі есе
1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.
2. Викладаючи в есе свої думки, пам’ятайте, що воно не претендує на вичерпне трактування теми.
3. Стежте за тим, щоб думки у творі були вашими власними.
4. Визначте свої враження щодо конкретного запитання та послідовно їх висловіть. Дбайливо ставтеся до художньої форми есе.
6. Висловлюйте суб'єктивну думку.
7. Слідкуйте, щоб есе було філософського або публіцистичного характеру.
8. Формулюючи речення, намагайтеся використовувати свіжі метафори, афоризми.
9. Визначте головну ідею твору-есе.

Як підготуватися до написання сенкану
Сенкан — п'ятирядковий неримований вірш, що складається з одинадцяти слів:
1.  У першому рядку записується одне слово — іменник, який є темою сенкану.
2.  У другому — два слова, прикметники, які є означеннями теми.
3.  У третьому — три слова, дієслова, які вказують на активність, дієвість, пов'язану з темою.
4.  У четвертому — фраза (з чотирьох слів), якою висловлюється розуміння теми (чи ставлення до теми).
5.  У п'ятому — одне слово, іменник — синонім (висновок) до теми.

Пошук

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz